regeneracja turbosprężarki

Przed naprawą, turbosprężarka poddana jest dokładnej analizie. Sprawdzany jest również stan techniczny oraz weryfikacja uszkodzeń. Po zbadaniu punktów pomiarowych wykonywane są następne czynności, do których należą wyważenie wałka, jak również założenie nowych części i korpusu turbosprężarki.

Naprawa dostarczonej do nas turbosprężarki poprzedzona jest dokładną i wnikliwą analizą jej stanu technicznego oraz ewentualnego uszkodzenia. Nasi specjaliści rozkładają turbinę i przystępują do określonych czynności. Poszczególne części zostają oczyszczone w myjce ultradźwiękowej. Następnie odbywa się szkiełkowanie, piaskowanie. Wszystko po to, aby turbina odzyskała swój początkowy wygląd. Dopiero po wykonaniu tych czynności można jednoznacznie i fachowo określić zarówno rodzaj uszkodzenia, jak i ewentualne zagrożenia związane z awarią.

 

Po zakończeniu analizy uszkodzeń przystępujemy do dokładnego zbadania powierzchni urządzenia, oraz weryfikacji określonych przez producenta punktów pomiarowych. W zależności od stanu punktów wirujących proponujemy w tym momencie dwie opcje. Punkty wirujące w dobrym stanie, spełniające normy są używane po raz kolejny. Jeśli jednak widoczne są na nich nieprawidłowości - wymieniane są na nowe.

 

W dalszej kolejności ma miejsce:

- wyważenie wałka razem z kołem kompresji (na wyważarce)

- złożenie korpusu turbosprężarki

- założenie nowych części (łożysko, wymagane uszczelki, odrzutniki olejowe, pierścienie oporowe).

 

Kolejnym bardzo ważnym, chociaż niestety często bagatelizowanym przez niektóre firmy naprawcze aspektem, jest zamontowanie złożonego korpusu na maszynie doważającej. Tutaj ma miejsce początkowe doważenie zespołu wirującego uwzględniającego prędkość podkrytyczną (jest to około 40000obr/min). Ten etap musi się odbyć bezwzględnie, jeśli chcemy mieć pewność, że wyeliminowane jest ewentualne niedoważenie. Ten krok pozwala także na stwierdzenie koniecznych poprawek - zarówno w zakresie koła turbiny, jak i koła sprężarki. Fachowo przeprowadzona kontrola wyklucza jakąkolwiek nieszczelność w naprawianym sprzęcie. Dlatego tak dużo czasu poświęcamy na omawiane testy.

 

Jednym z końcowych etapów naprawy jest doważenie turbosprężarki na stanowisku wysokoobrotowym uwzględniające prędkość do 250000obr/min. Urządzenie jest po raz kolejny testowane, zostaje poddane podobnym warunkom, jakie pojawiają się w trakcie pracy w samochodzie. W dalszej kolejności odbywa się montaż ostateczny oraz opcjonalnie regulacja ustawiania zaworu sterującego.

 

Każda turbina zawiera ponad to:

- kartę gwarancyjną

- protokół wyważenia końcowego

- instrukcję montażu turbosprężarki

 

Udzielamy rocznej gwarancji zarówno na nową, jak i naprawiona turbinę!